Černá vdova

plastikový model, pastel, plexi  2003

Plexi box 40-42-9 cm