Suchoj ovocný

plastikový model, pastel, plexi  2004

Plexi box 56-56-13 cm