Lišaj paví oko

plastikový model, pastel, plexi  2003

Plexi box 38-46-9 cm